Všetky aktuality >

Fakulta techniky

Fakulta technického zamerania orientovaná na komplex: les - drevo – ekológia – životné a pracovné prostredie

Mám záujem študovať
Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Vysoká uplatniteľnosť

FT TU vo Zvolene získala 8. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Najviac mobilít CEEPUS

FT má najviac mobilít CEEPUS spomedzi všetkých fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

Získaj pracovným trhom žiadané technické vzdelanie

Chop sa príležitosti a študuj na Fakulte techniky
6

Možností štúdia

Fakulta ponúka možnosť študovať v 4 bakalárskych programoch, 1 inžinierskom programe a 1 doktorandskom programe.

Deň kariéry 2019

V rámci kampane Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa na Fakulte techniky dňa 6. 11. 2019 uskutočnilo podujatie Deň Kariéry. Cieľom podujatia bolo pre študentov vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktov s potenciálnymi zamestnávateľmi a súčasne vzbudiť záujem stredoškolákov o vysokoškolské štúdium technických disciplín. Takmer 200 účastníkov tu zažilo pútavé prezentácie a exponáty firiem WAY INDUSTRIES, a. s.; CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o.; ZF SLOVAKIA, a. s. a EDGECOM, a. s., ako aj výsledky výskumu pracovníkov fakulty.

fakulta v číslach

0
Katedry
0
Študijných programov
0
Študentov
0
Odborníkov
0
Absolventov