Všetky aktuality >

Fakulta techniky

Fakulta technického zamerania orientovaná na komplex: les - drevo – ekológia – životné a pracovné prostredie

Mám záujem študovať
Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Vysoká uplatniteľnosť

FT TU vo Zvolene získala 8. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Najviac mobilít CEEPUS

FT má najviac mobilít CEEPUS spomedzi všetkých fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

Získaj pracovným trhom žiadané technické vzdelanie

Chop sa príležitosti a študuj na Fakulte techniky
6

Možností štúdia

Fakulta ponúka možnosť študovať v 4 bakalárskych programoch, 1 inžinierskom programe a 1 doktorandskom programe.

Deň otvorených dverí 2020

Dňa 6. februára sa na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene konal DOD 2020. Návštevníci sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavostí ohľadom fakulty, zapojiť sa do súťaží a vyhrať skvelé ceny :-)

fakulta v číslach

0
Katedry
0
Študijných programov
0
Študentov
0
Odborníkov
0
Absolventov